PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 30 september 2013

Låt oss skapa bättre inlärning!

Ny skolbroschyr med fokus på akustiska utmaningar inom utbildningsområdet.

Akustiska utmaningar för skolor

Nya undervisningsmetoder och multifunktionella rum ger akustiska utmaningar. Grupparbete används mer och mer och korridorer, matsalar och gångytor utnyttjas ofta till detta. Dessa utrymmen är ofta stora, har högt i tak och länga efterklangstider. Vare sig det handlar om nybyggnation eller modernisering av gamla lokaler finns det stor anledning att ta hänsyn till arbetsmiljö, inlärning och bra akustik i projektet.

Forskning om inlärning och buller 

Undersökningar i Skandinavien visar bl.a. att buller på förskolor gör det svårt för barnen att lära in språket korrekt, och det är samtidigt en stressfaktor för pedagogerna. På samma sätt hämmar dålig akustik i skolan elevernas och studenternas inlärning, och den höga bullernivån har en negativ inverkan på lärarnas trivsel och motivation. Läs mer om undersökningarna här

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöforskning

Ny skolbroschyr

Du kan läsa mer i vår skolbroschyr om de akustiska utmaningarna som de olika rumstyperna ger och ta reda på mer om ROCKFON:s lösningar för utbildningsområdet på vår hemsida


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order