PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 1 oktober 2013

ROCKWOOL Gruppen förvärvar Chicago Metallic Company

ROCKWOOL Gruppen har förvärvat USA baserade bärverkstillverkaren Chicago Metallic Company (CMC) genom ett avtal som gör det möjligt för ROCKFON, ROCKWOOL Gruppens division för akustikundertak och vägglösningar i stenull, att erbjuda kompletta systemlösningar till den globala marknaden

Chicagobaserade CMC är en global leverantör av undertaksprodukter och tjänster som innefattar bärverkssystem och metallundertak. De har en gedigen historia och en marknadsledande position i Nord Amerika och Europa och är på frammarsch i Fjärran Östern. CMC har försäljnings- och distributionsnätverk över hela Europa, Nord Amerika och Asien och produktionsenheter i Belgien, USA, Kina och Malaysia. 2012 redovisade CMC en vinst på 139 miljoner USD (103 milj. €) och hade ca 600 anställda. www.chicagometallic.com

Förvärvet är en del av ROCKWOOL Gruppens strategi att globalisera och utveckla försäljningen av undertakssystem, som idag står för ca 10 % av gruppens vinst. ROCKWOOL International A/S rapporterade mer än 1.97 miljarder € i vinst för 2012 och har närmare 10 000 anställda i mer än 40 länder. www.rockwool.com

Herman Voortman, Division Managing Director i ROCKWOOL Gruppens Systems Division, kommenterade förvärvet såhär: “Det här förvärvet kompletterar ROCKFON:s affärskoncept på ett bra sätt. Det kommer att ge oss möjlighet att skapa och utveckla mer kompletta lösningar till kunderna, eftersom vi kommer att kunna erbjuda både undertaksskivor och bärverk, som har en nyckelfunktion i en undertakslösning. Dessutom innebär förvärvet ett stort lyft för gruppens undertaksstrategi i Nord Amerika och Asien, eftersom det ger oss en möjlighet till kraftig expansion i dessa regioner. CMC har en väl fungerande organisation såväl som en utvecklad distributionskedja i båda regionerna, vilket skulle ha tagit oss lång tid att bygga upp till liknande nivå.”

Både ROCKWOOL gruppen och CMC kan spåra sinaföretags historia mer än ett sekel tillbaka och ROCKFON och CMC har samarbetat tidigare. Ledningarna i båda företagen ser förvärvet som en bra lösning när det kommer till produktutbud och inspiration på de marknader där båda företagen är verksamma. ROCKFON:s och CMC:s affärsverksamheter har många gemensamma egenskaper. Dessa inkluderar fokus på specialiserad tillverkning, innovation för teknisk support, produktutveckling och kundservice. Strategin är att identifiera hur vi kan utveckla och stärka det nya partnerskapet och produktutbudet genom samarbete och integration.

CMC grundades 1893 och har varit i familjen Jahns ägor sedan 1937. Tidigare ordförande och VD för CMC, Charles Jahn säger: “Det kompletterande produktutbudet och servicen från ROCKFON och CMC kommer att ge våra kunder ett bredare utbud över hela världen. Grundarfamiljernas, Jahn för CMC och Kähler för ROCKWOOL värderingar är mycket likartade och kommer att fortsätta att gagna våra anställda och kunder även i framtiden. Vi ser fram emot de spännande tillväxtmöjligheter den här affären ger.”

Ledande befattningshavare arbetar för närvarande på hur man bäst integrerar de båda företagen på ett effektivt sätt till förmån för anställda och kunder i alla länder där vi är verksamma.


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order