PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 11 november 2013

STORA RUM OCH HÅRDA YTOR GER AKUSTISKA UTMANINGAR I SKOLAN

För att leva upp till de akustiska krav som ställs i skolor, kan det vara nödvändigt att använda ytorna på både väggar och tak. En mix av tak- och vägglösningar blev den bästa lösningen i Frydenbergs skola i Norge

Det krävs stora resurser när man renoverar och bygger nya skolor. I fokus är ofta design och funktion, men det måste handla lika mycket om arbetsmiljö, inomhusmiljö och inte minst inlärning. I en skola är det akustiken som har störst inverkan på detta.

Frydenbergs skola i Oslo är en ombyggnad av en gammal industribyggnad. Byggnaden var en modern byggnad med högt i tak och höga golv-till-tak fönster. Det var många fina rum med mycket plats och ljus. Men ”mellan glas, betong, mursten och bjälkar var det hårda ytor överallt” minns Lee Dade, montör. För att klara Norges stränga krav för akustik i skolorna, valde Dade och hans team en blandning av nedpendlad Koral 40 mm, Rockfon Contour bafflar och Samson väggabsorbenter.

De många hårda ytorna i Frydenbergs skola krävde att man var öppen för nya sätt att reglera akustiken på. Det var nämligen inte mjöjligt att bara använda sig av traditionella nedpendlade undertak. ”ROCKFON var de enda som fick ljuden under kontroll och levererade den akustik som var nödvändig i de olika lokalerna” säger Dade om den lösning de valde för att reglera akustiken.

De olika akustiska lösningar som ROCKFON erbjuder kan kombineras på många olika sätt. De ger snygg design och bra akustik, för den optimala skolmiljön.

Se fler inspirerande foton från Frydenbergs skola och andra skolprojekt med ROCKFON undertak här

Ny skolbroschyr

Du kan läsa mer i vår skolbroschyr om de akustiska utmaningarna som de olika rumstyperna har och ta reda på mer om ROCKFON:s lösningar för utbildningsområdet på vår hemsida


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order