PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 13 december 2013

Fokus på akustik i skolorna ger bättre trivsel för lärare och elever

I vår senaste broschyr ”Låt oss skapa bättre inlärning”, har vi fokuserat på hur bra akustik kan påverka elevers inlärning på ett positivt sätt. Men det är inte bara eleverna som påverkas av akustiken. Lärarnas trivsel beror i lika hög grad på lokalernas akustik och den bullernivå som kan förekomma på grund av långa efterklangstider.

En ny undersökning från Det Nationella Forskningscentret för arbetsmiljö (NFA i Danmark) visar att dålig akustik som medför bullriga lektioner, påverkar lärarna så mycket att många överväger att byta jobb eller arbetsplats.

NFAs senaste undersökning visar att lärarna uppfattar ”det sociala klimatet” i klassen som mer konkurrenspräglat, konfliktfyllt och mindre avslappnat och bekvämt i rum med dålig akustik, än lärare som arbetar i lokaler med bra akustik. Flera andra undersökningar är på gång, men redan den första undersökningen visade att lärarnas tillfredsställelse med arbetsmiljön kan förbättras om man kan korta efterklangstiderna.

Dålig akustik påverkar därmed inte bara elevernas inlärning utan i hög grad också lärarnas prestationer och trivsel. Därför är det en bra idé att tänka på akustiska lösningar när man ska välja undertak.

Ny skolbroschyr

Du kan läsa mer i vår skolbroschyr om de akustiska utmaningarna som de olika rumstyperna har och ta reda på mer om ROCKFON:s lösningar för utbildningsområdet på vår hemsida


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order