PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 22 januari 2014

Studier visar att akustiken har stor betydelse i skolmiljön

Vi har tidigare presenterat studier i vårt nyhetsbrev med fokus på bättre inlärning för elever samt akustikens betydelse för lärarnas trivsel. Långa efterklangstider påverkar barns taluppfattning, inlärning och koncentrationsförmåga, samtidigt som det påverkar i hur hög grad lärarna uppfattar sin arbetsmiljö som positiv eller negativ.

För arkitekter och byggherrar är det dessutom viktigt att ta hänsyn till de rekommendationer och krav som ställs av myndigheterna. Dessa krav kan vara olika beroende på typ av skola eller vilka rum det är frågan om.

Godtskolebyggeri.dk satte i november fokus på skolor med yrkesutbildningar där verkstäder och lektionssalar ofta är desamma. (läs mer här) Tidigare var det ofta lokalerna som satte ramarna för hur undervisningen kunde utformas, men numera är det fullt möjligt att anpassa lokalerna efter den typ av undervisning som skall hållas där.

Med nya kunskaper och nya akustiska lösningar som bl.a. ROCKFON kan erbjuda, är det nu möjligt att få rätt akustik i de många olika typer av lokaler så det blir bra för eleverna. På så sätt skapar man både en bättre inlärningsmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för lärarna.

Ny skolbroschyr

Du kan läsa mer i vår skolbroschyr om de akustiska utmaningarna som de olika rumstyperna har och ta reda på mer om ROCKFON:s lösningar för utbildningsområdet på vår hemsida


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order