PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 24 januari 2014

Stora Hammar Skola

På den nybyggda Stora Hammar skola i Sverige har man valt material med storm omsorg. Här har man designat en skola som har plats för alla åldrar, med fokus på en bra akustik.

En skola med plats för alla

Projektet startade som en anonym arkitekttävling under 2008 som vanns av Chroma Arkitekter i Malmö med Ann-Sofie Krook som ansvarig arkitekt. Visionen för den nybyggda skolan var att eleverna skall kunna växa inom skolan. Stor omsorg har lagts vid att skapa interiörer som ger olika upplevelser, anpassade för de olika åldersgrupperna mellan 1-16 år. Detta har uppnåtts genom olika materialval och färgsättning för de olika byggnaderna.

Den lilla skolan – i den stora

Skolan är utformad med en central huvudbyggnad som inhyser gemensamma utrymmen som matsal och uppehållsytor. De fem flyglarna med klassrum och grupprum för de olika åldersgrupperna är dockade runt huvudbyggnaden, eftersom den grundläggande idén var att alla skall ha lika nära till de centrala delarna. Det ger ett intryck av en liten skola i den stora. Man har även valt att frångå den klassiska byggnadsstilen med skolkorridorer och istället valt att skapa nischer för spontana möten.

Akustiken kompletterar uttrycket

Akustiken var en viktig del, eftersom skolan har många öppna ytor framförallt i de centrala, gemensamma utrymmena. ROCKFON Sonar M, 1200x600 har använts genomgående i alla byggnader. Att undertaken är samma i alla utrymmen bidrar till att skapa harmoni och binder samman de 5 olika byggnaderna, samtidigt som det ger lokalerna en bra akustisk miljö. Arkitekten har lagt stor vikt vid användning av naturliga material och okomplicerade men funktionella lösningar. Resultatet blev en ny skola till ett rimligt pris, med ett mycket exklusivt uttryck


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order