PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

Nytt miljösmart HK för Skanska

Till Skanskas nya globala huvudkontor i Entré Lindhagen är det ROCKFON som har levererat de akustiska undertakslösningarna.

Entré Lindhagen är ett 55 000 kvadratmeter stort miljösmart kontorshus. I halva byggnaden har Skanska inhyst sitt nya huvudkontor och i den andra hälften huserar Nordea. Peter Fritzon, som är försäljningschef på ROCKFON i Sverige, berättar att de tack vare ett komplett produktsortiment har levererat samtliga undertakslösningar i projektet.

- Öppna och flexibla kontorslösningar som på Entré Lindhagen kräver mycket av undertaken. För att skapa en behaglig arbetsmiljö är det viktigt med rätt design, bra ljusreflektion och rätt akustik, för att nämna några parametrar. Akustiken är viktigt för prestation- och koncentrationsförmågan hos användarna och man eftersträvar efterklangstider runt 0,4 sekunder.

- De flexibla kontorslösningarna skapar också behov av så kallade ”tysta rum”. Då räcker det inte med enbart bra ljudabsorption, utan det krävs lösningar som också har bra ljudisolering för att slippa problem med överhörning och ljudläckage. I ROCKFONS produktsortiment ingår en ”produktfamilj” (Sonar dB) som är utvecklad för att lösa denna utmaning. Sonar dB finns i 4 utföranden för att möta de olika krav som ställs och med två olika ytskikt. Utöver dessa specialprodukter krävs att montage, väggar och genomföringar håller måttet för att det ska bli bra, fortsätter Peter.

Logistisk utmaning

Skanskaprojektet Entré Lindhagen var en logistisk utmaning, mycket beroende på läget i centrala Stockholm med allt vad det innebär med tät trafik, men även att det var en liten yta avsatt för lossning av material. Vi har förmånen att ha ett lager i Rosersberg som gör det möjligt för oss att vara flexibla så vi kan lösa logistiska utmaningar på ett bra sätt, säger Peter.

När det gäller undertak är det stora skillnader mellan olika material. Många parametrar förutom akustik är viktiga som t.ex. fuktmotstånd, ljusreflektion, brandmotstånd, och estetik.

ROCKFONs produkter tillverkas med en kärna av stenull och har en smältpunkt på mer än 1000 grader. En hög smältpunkt är naturligtvis en fördel vid höga krav på brandmotstånd.

Estetiken är viktig

På Skanskas huvudkontor har estetiken varit viktig och man har arbetat med olika kulörer och olika dimensioner på undertaksskivorna. I vissa områden har man monterat skarvfria, MONOlitiska undertak.

- Vi har en undertakslösning som heter ”MONO akustikputssystem”. Det är ett helt skarvfritt undertakssystem som monteras i tre steg: montage av undertaksskivor, skarvar spacklas och slipas till en jämn yta, ytan beläggs med en akustikputs.

Armaturer och andra installationer som monteras i MONO måste förstås vara åtkomliga nerifrån.

- Vi vill att arkitekten ska veta att våra produkter är att lita på och uppfyller alla kravnivåer för den svenska marknaden, så att arkitekten kan fokusera på Det estetiska utförandet, avslutar Peter Fritzon.

ROCKFON är dotterbolag till den danska stenullskoncernen ROCKWOOL INTERNATIONAL, världens största producent av stenull. ROCKFONS affärsområde är akustiska undertakslösningar.  ROCKWOOL  koncernen har stor fokus på miljön och har en väl utvecklad miljöstrategi och arbetar ständigt med förbättringar.


Länkar


> ALLA NYHETER
ALLA NYHETER
Contact

Basket

Samples

    Documentation

      Place order