PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 12 augusti 2014

Nytt liv i garagen!

Ny broschyr med fokus på garage med både ljus, värme och bra akustik.

Ljus, värme och bra akustik i garagen

Du känner säkert igen känslan. Att gå ner i garaget är ofta både en mörk och kall upplevelse, men det behöver inte längre vara så. ROCKFON erbjuder nya 3 undertakslösningar som är speciellt utvecklade för just garage. Genom att använda lösningar med ROCKFONs undertak i garage får man både termisk isolering och akustisk reglering, men även ljudisolering till ovanliggande våningsplan. För användarna betyder ROCKFON skivornas höga ljusreflektion och vita ytskikt att garagen blir ljusare och mer behagliga att vara i. Lösningarna kan användas vid både nybyggnation och renovering.

Garage är ett förbisedda utrymmen

När man designar en byggnad är det ofta garaget blir förbisett. Det innebär att garaget ofta blir ett utrymme som inte har genomtänkta lösnningar när det gäller isolering, akustik, ljudisolering och ljusreflektion. Detta kan tyckas märkligt när man tänker på hur många människor som dagligen använder ett garage. Det är dessutom så att garagen påverkar hela byggnadens energiförbrukning. ROCKFONs lösningar bidrar tack vare de goda isolerande egenskaperna till att säkerställa att garagen inte suger ut värmen ur ovanliggande lokaler, vilket bidrar till en minskad energiförbrukning. De som använder lokalerna får utöver minskad energiförbrukning (och med det ofta lägre kostnader ) glädje av ROCKFON produkternas bullerdämpande egenskaper.  Undersökningar visar att det igenomsnitt tar 30 sekunder att parkera en bil i ett garage. Utöver motorljuden är det ljudet från dörrar som öppnas och stängs som skapar oljud.

Dålig akustik i kombination med mörka, ensliga utrymmen ger gärna en känsla av otrygghet när man skall parkera bilen. Det finns därför ett stort behov av ökad fokus på att på flera sätt förbättra dessa miljöer för alla dem som dagligen använder garage. Rockfon Aluzink garageundertak
ROCKFON Aluzink garageundertak är ett system som består av en kombination av ROCKWOOL Flexibatts och ROCKFON Industrial som monteras med Aluzinkprofiler och gängstång direkt i bjälklaget.

Rockfon T-profil garageundertak
ROCKFON T-profil garageundertak är ett system som består av ROCKWOOL Flexibatts och ROCKFON Industrial som monteras i vita, nedpendlade Chicago Metallic T-profiler (Rockfon System T24 A/E).

Rockfon Cosmos garageundertak
ROCKFON Cosmos garageundertak består endast av en skiva som monteras direkt mot bjälklaget, vilket ger ett snabbt och effektivt montage med ett obrutet uttryck. 

Ny broschyr

Läs mer i vår broschyr om ROCKFONs olika undertakslösningar för garage.


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order