PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 20 maj 2015

Står du inför en utmaning inom vårdsektorn?

Renovering eller nybyggnation: I samarbete med dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för framtidens vård- och omsorgssektor.

Därför har vi gjort en ny broschyr till dig, som arbetar som t.ex. arkitekt, byggnadsingenjör eller byggkonsult och som är med och skapar de fysiska ramarna för framtidens vård- och omsorgssektor.

I vår broschyr Vård och omsorg  ger vi dig en överblick över hur ROCKFONs unika material stödjer den helande arkitekturen, både tekniskt och estetiskt, samtidigt som de lever upp till alla gällande standarder och krav.

Helande arkitektur

ROCKFON har tagit all ny kunskap på allvar och har utvecklat produkter som uppfyller alla de strängaste kraven på byggnadsmaterial och samtidigt har en rad andra viktiga kvaliteter: Våra undertak är ljuddämpande, eftersom buller och oljud generellt hämmar fysikt och psykiskt tillfrisknande.

Det är dessutom viktigt för patienternas och personalens trivsel med behagliga visuella intryck. Du kommer snabbt att inse att det finns många möjligheter när det gäller färgval och olika modulstorlekar med ROCKFONs produkter.

Hygien har högsta prioritet

Vi vet att upp emot 10 procent av alla patienter drar på sig en infektion vid en sjukhusvistelse. Den risken vill vi gärna vara med och minimera med vårt unika MediCaresortiment.

ROCKFONs helt unika MediCaresortiment har testats och uppnår bästa möjliga klassifikation för: Bakteriologisk klass B10-B1. Det betyder att MediCare inte bidrar till spridning av bakterier, vilket har stor betydelse för hygienen på t.ex. sjukhus.

Du kan läsa mycket mer om helande arkitektur, MediCaresortimentet och lösningar som är speciellt framtagna för vård- och omsorgssektorn i vår broschyr Vård och omsorg.


Länkar


> ALLA NYHETER
ALLA NYHETER
Contact

Basket

Samples

    Documentation

      Place order