PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 30 november 2016

ROCKFON gör hållbarhet enklare

På ROCKFON förstår vi vikten av hållbart byggande och att säkerställa användarnas välbefinnande. För att uppnå detta vill vi göra det enklare för våra kunder att hitta relevant information.

ÅF Huset i Mölndal, Sverige, LEED Platinum certifierat

Baserat på en önskan om en mer transparent översikt av vår hållbarhetsprofil har vi moderniserat vårt hållbarhetsmaterial på nätet och uppdaterat alla våra miljövarudeklarationer samt skapat en ny produkthållbarhetsdeklaration. "Eftersom vi ständigt vill förbättra våra kunders upplevelse har vi inte bara utvecklat två nya dokument, utan också skapat en lättnavigerat nerladdningssektion för hållbarhet," säger public affairs chefen Christian Kofod.

Med tillgång till dessa dokument behöver du inte längre tänka på våra produkters hållbarhetsprofil utan kan i lugn och ro koncentrera dig på det du gör bäst - skapa vackra rum.

Utforska den nya sektionen här.

Produkthållbarhetsdeklaration

Produkthållbarhetsdeklarationerna visar en snabb och enkel summering av det som är viktigt för arkitekter, fastihetsägare och beställare. Med utgångspunkt från hållbarhetssystem inom byggnation, dokumenterar de våra produkters egenskaper när det gäller hållbarhet. Dessa gör det enkelt att dokumentera ROCKFON produkters inverkan på miljön vid certifiering och för hållbart byggande.

Se våra produkthållbarhetsdeklarationer här.

Miljövarudeklarationer (EPD)

Av samma anledning har vi också uppdaterat våra miljövarudeklarationer som på ett överskådligt sätt redogör för ROCKFON produkters påverkan på miljön under hela livscykeln. Under den uppdaterade hållbarhetssektionen hittar du nu två varianter av miljövarudeklarationer. Ett för produkter med hög densitet och ett för produkter med låg densitet alt. en länk till vår lokala hemsida.

Se våra miljövarudeklarationer här.

  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order