PRODUKTSÖKNING

NYHETER

ALLA NYHETER

den 13 april 2018

Kontorslandskapens psykologi

Att skapa en gemensam arbetsplats samtidigt som man respekterar behovet av ett privatliv, gör att arkitekter måste utvärdera på vilket sätt arbetsmiljön påverkar användarna.

I bästa fall distraherande och i värsta fall frustrerande

Statistiskt säkerställd forskning visar på den negativa inverkan kontorslandskap kan ha på medarbetarnas hälsa och prestationsförmåga. Søren Peter Lund, forskare vid Forskningscentret för arbetsmiljö förklarar, "Avsaknaden av privatliv i ett kontorslandskap, gör att medarbetarna känner sig konstant övervakade och bullret omkring dem kan uppfattas mer som ett hot än ett intrång".

Rummets akustiska kvalitet är en av de viktigaste faktorerna som skall tas i beaktande när man designar rum som skall användas för både kommunicerande och kognitiva uppgifter.

Bullers inflytande på beteenden

Enligt beteendespecialisten Mille Sylvest är buller inte bara störande utan det gör det svårt att koncentrera sig. Det kan också sänka motivationen för produktivitet och samarbete, vilket potentiellt kan undergräva de saker som var tänkta att uppnås. "En persons trivsel är tätt kopplat till personens tillfredställelse över sin egen status i organisationen. Arbetsplatsens kvalitet är en proxymarkör eller status. Så en bullrig miljö betyder låg status, vilket påverkar en persons trivsel och ändrar en persons beteende," säger Sylvest.

Att koppla ihop samarbete och privatliv

Att designa kontor betyder att designa för mänskligt interagerande, där samarbete och koncentration uppmuntras. Lennart Nilsson, en av Sveriges ledande akustiker säger: "På kontor är behovet av bra ljudabsorption särskilt stort när man arbetar i öppna kontorslandskap och med team-work som kräver tvärfunktionella samtal.

Lär dig mer om hur man optimerar akustiken på kontor genom att använda den bästa kombinationen av hög ljudabsorption och hög ljudisolering.


  > ALLA NYHETER
  ALLA NYHETER
  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order