PRODUKTSÖKNING

Ansvarsbegränsning

Dokument på hemsidan

Vänligen kontrollera att du besöker den relevanta hemsidan för ditt land/område. Våra produkter och lösningar finns tillgängliga i en rad länder och våra hemsidor innehåller produktinformationer som kan variera från land till land. Produktsortiment och produktinformationer som finns på ett specifikt lands hemsida är ENDAST gällande i det aktuella landet om inte annat uttryckligen angivits.

Det är tillåtet att använda dokument från denna hemsida (t ex årsredovisning, miljöredovisning, pressrelease, datablad etc) under förutsättning att (1) nedanstående copyright notice finns på alla exemplar, (2) användning av dokument från hemsidan endast är avsedda för information och ickekomersiell användning och inte kommer att kopieras eller skickas till någon dator eller visas i något media, och (3) ingen ändring görs i något dokument. Användning för något annat ändamål är förbjuden och kan resultera i rättsliga åtgärder.

Tillståndet att använda ovan specificerade dokument gäller inte design eller layout av ROCKFONs hemsida eller någon annan hemsida som ägs eller kontrolleras av ROCKWOOL International A/S.Modulerna på ROCKFONs hemsida ärskyddade enligt lag och får inte kopieras eller plagieras varken i sin helhet eller delar därav. Ingen logotyp, grafik eller bild från någon av ROCKWOOLgruppens hemsidor får kopieras eller skickas vidare utan uttryckligt tillstånd av ROCKWOOL International A/S.

Dokument och tillhörande grafik som visas på denna hemsida kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

COPYRIGHT NOTICE: Copyright ® ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark. Med ensamrätt.

  Contact

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order