PRODUKTSÖKNING

Industri

Stor vikt bör läggas på att erhålla och bibehålla bekväma akustiska förhållanden

Kravnivån för undertak inom industrin bestäms av vad som produceras och lagras i lokalen. Tung industri har en annan kravnivå än livsmedelsproduktion, verkstäder eller lager. I många utrymmen är det omöjligt att installera ett nedpendlat undertak på grund av andra installationer som t.ex ventilation. Många gånger är bafflar och väggabsorbenter det bästa valet i industribyggnader.

Vid projektering av produktionslokaler måste många kriterier tas i beaktande. Nyckelfaktorerna kan ofta vara: lämplig ljussättning, god brandsäkerhet och i vissa fall god hygien. Inom industrisektorn är ljudnivån generellt mycket högre än i andra segment. Stor vikt måste därför läggas på att skapa bra akustiska förhållanden för anställda och människor i närmiljön.

Det är ingen hemlighet att man riskerar nedsatt hörsel om man utsätts för ljudnivåer mellan 85 och 90 dB dagligen (8 timmar eller mer) . För att säkerställa goda akustiska förhållanden inom industrin, med bullriga maskiner på hårda golv, bör man använda ljudabsorberande material.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order