PRODUKTSÖKNING

Kontor

Det är länge sedan kontoren var mörka och trånga små rum på var sin sida en ekande korridor.

Arbetsgivare, arbetstagare och regelverk säger alla samma sak: dagens kontor skall vara ljusa, rena, inspirerande miljöer men framförallt - säkra. ROCKFON är ledande när det gäller designfrihet genom vårt breda utbud av ytor, kanter och modulstorlekar och kan därför möta dessa krav. Våra topprankade akustiska, brandsäkra och ljusreflekterande egenskaper hjälper dig att lösa de största utmaningar i modern kontors design.

Interaktion

Enligt dagens ledarskapsteorier är anställda mer produktiva och gladare när de kan interagera med varandra i en kreativ, inspirerande miljö. Utöver traditionella konferensrum som krävs för avskildhet, har dagens kontor informella, gemensamma utrymmen som caféer och lounger som uppmuntrar till informell interaktion.

Men en persons konversation kan vara ett störningsmoment för en annan. Mer integration kan ge problem med integritet och koncentration.

Flexibilitet

Friheten att vara mobil och samarbeta genererar ett större behov av flexibla layouter. Detta speglas i förändringstakten i dagens affärsverksamhet, eftersom man behöver kunna anpassa arbetsytorna efter hand. Detta kallas ibland flexibla interiörer och betyder att dessa utrymmen kan förändras relativt snabbt och enkelt. Varje förändring i planritningen kräver dock justeringar av undertakslayouten för att säkerställa att utrymmets akustiska prestanda håller jämna steg med användarnas föränderliga behov och för att garantera enkel åtkomst till installationer i plenum.

Öppenhet

Formgivare försöker skapa inspirerande utrymmen som återspeglar organisationernas energi och öppenhet. Vissa arkitekter tar begreppet öppenhet mycket långt genom visa upp tidigare dolda områden, som produktionsområden och mötesrum på ett nästan akvarielikt sätt.

Men stora fönster och hårda material som ofta återfinns i sådana byggnader ger ofta stora akustiska utmaningar. Växande användning av termisk massa kräver dessutom att många designers får ompröva hur de utformar undertaket.

Hållbarhet

Varje enskild byggnad skiljer sig åt i design och syfte. Studier visar att utrymmen med god akustik, bekväm belysning och bra temperatur ökar anställdas välbefinnande, produktivitet och tillfredsställelse – vilket i sin tur minskar frånvaro och personalomsättning. Det är inte alltid en enkel uppgift att avväga akustiska behov i ett utrymme med energieffektivitetskrav på uppvärmning, kylning och energi. ROCKFON lösningingarna ger arkitekter möjlighet att realisera sina visioner med återvinningsbara lösningar som kan öka användarnas produktivitet, ge fastighetsägarna konstandseffektivitet och bidrar till samhällets välfärd.

Uppgraderingsmöjligheter

De tendenser som beskrivs ovan gäller inte enbart nybyggnation. I en fallande ekonomi är fastighetsägare också angelägna om att renovera sina fastigheter för att behålla konkurrenskraften på marknaden. Dagens hyresgäster efterfrågar moderna lokaler av god kvalitet och är medvetna om driftskostnader. En noggrant renoverad lokal med låga energikostnader är helt enkelt mer attraktiv på marknaden.

Eftersom man aldrig startar med en helt tom lokal, kan ett renoveringsprojekt vara mycket mer utmanande än en nybyggnation. Det är mycket viktigt att välja rätt lösning så att undertak och väggabsorbenter kan bidra till att optimera den befintliga, men även framtida, layouten när lokalen renoveras.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order