PRODUKTSÖKNING

Sport och fritid

Sport- och fritidsaktiviteter ställer höga krav på akustiklösningar som t.ex. undertak.

Ljudreglering och taluppfattbarhet är avgörande för att utövarna skall trivas och få bra upplevelser. Även färgsättning och design som bidrar till byggnadens utförande kan ge positiva upplevelser.

Slagtålighet

I idrottsanläggningar finns ofta behov av slagtåliga material. Om anläggningen används för bollsporter skall man använda undertak som är godkända för slagtålighet Klass 1A.

Fuktmotstånd

I simhallar är det avgörande med bra fuktmotstånd. ROCKFON produkter förblir formstabila vid upp till 100 % RF (relativ luftfuktighet) vid temperaturer upp till 40 grader C.

Brandsäkerhet

Brandsäkerheten spelar en viktig roll när stora grupper människor befinner sig på en begränsad yta. Brandsäkra undertakslösningar, som förblir formstabila i händelse av brand kan göra stor skillnad vid evakuering. De kan även säkra åtkomst till byggnaden för brandmännen. Detta är viktigt av  flera skäl, inte minst kan det begränsa skadorna och den tid som byggnaden måste hållas stängd efter en eventuell brand. De flesta ROCKFON undertaksskivor har Klass 1A, vilken är den bästa klassningen.

Design & akustik

I många fritidsanläggningar är inredningen en integrerad del av besökarnas upplevelse. Så kan det t.ex. vara i biografer (med svart undertak) och muséum (monolitiska undertak som matchar arkitekturen).

Förutom design, spelar alltid akustiken en avgörande roll i fritidsanläggningar.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order