PRODUKTSÖKNING

Utbildning

Moderna skolor sätter fokus på studenternas behov, men även hela samhällets

Skolan är bullrig och mångfacetterad, med en mix av olika typer av multifuntionella utrymmen där byggmaterialen måste vara lätta att underhålla, säkra och hållbara.  ROCKFON har, tack vare lång erfarehet inom utbildningssektorn, utformat en checklista med 10 punter som kan användas vid val av undertak.

Akustisk komfort

Akustisk komfort i skolorna är A och O, eftersom en hög ljudnivå och dålig akustik har en starkt negativ inverkan på undervisningens kvalitet och studenternas inlärning.

Hållbarhet

Byggnadsmaterial i skolor måste ha lång livslängd även i utrymmen med en hög aktivitetsnivå.

Säkra byggmaterial

Användning av säkra byggmaterial är mycket viktigt. Materialen måste vara godkända för gällande  brandkrav, så att användarna kan känna sig trygga.

Design

Skolor behöver ofta skapa sitt eget varumärke och sin identitet för att attrahera lärare och studenter. Byggmaterialen skall inspriera och ge en individuell design.

Fastighetsskötsel

Skolor byggs på lång sikt för att kunna möta framtidens behov. De byggmaterial som används måste vara enkla att underhålla, flexibla, anpassningsbara och robusta.

Renoveringspotential

Befintliga skolor måste kunna anpassas efter hand som nya önskemål och krav uppstår, samtidigt som man har respekt för den ursprungliga arkitekturen. Ofta är en renoveringsbudget ganska låg.

Inomhusmiljö

Byggmaterial som används i skolor får inte ha någon negativ inverkan på studenternas och lärarnas hälsa, utan skall bidra till en hälsosam inomhusmiljö.

Hållbarhet

Byggmaterial i skolor skall belasta miljön så lite som möjligt.

Energieffektiv

Energieffektivitet och termisk massa är faktorer som man skall ta under beaktande vid utformningen av dagens skolor. Dessa typer av lösningar kan skapa akustiska utmaningar.

Experter på skolinteriörer

Beslutsfattare inom byggnadsdesign och renovering vill ha pålitliga partners som kan tillföra den kompetens som behövs för att skapa optimala miljöer med bästa komfort för användarna.

    Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order