PRODUKTSÖKNING

Vård och omsorg

Skapandet av komfortabla, säkra och omsorgsfulla vårdinrättningar är en uppdrag som fastighetsägare ger arkitekter.

Därför handlar design inte längre bara om utseende och layout, det handlar också om akustik, hygien, brandsäkerhet och hållbarhet. ROCKFON undertak erbjuder kostnadseffektiva lösningar som möter utmaningarna i vårdinrättningar.

Design

Design av dagens vårdinrättningar inneber något annat än tidigare generationers hårda och kalla atmosfärer. Numera skapas varma och välkomnande, hotelliknande miljöer, vilket innefattar många olika designelement.

Hygien

I många länder är antalet vårdrelaterade infektionsfall högt och kampen mot dessa prioriteras av fastighetsägare, sjukhusdirektörer och vårdinrättningschefer. Byggnadsmaterial för vårdinrättningar får inte påverka på kontrollen av luftrenheten negativt, vilket är betydelsefullt när det gäller att förebygga spridning av infektioner. Materialen måste kombinera tåliga ytor med goda hygieniska egenskaper. De skall vara lätta att rengöra och desinficera, samtidigt som de grundläggande funktionella och estetiska egenskaperna bibehålls. ROCKFON undertaksskivor är tillverkade med en kärna av stenull som inte kan utgöra grogrund för skadliga mikrooorganismer.

Akustisk komfort

Oönskade ljud kan ha en negativ inverkan på patienter och personal. En korrekt akustisk miljö kan däremot påskynda tillfrisknadet och rehabiliteringen. De ljudabsorberande ROCKFON undertaken förbättrar vårdakustiken och minskar distraherande ljud av avlägsna röster, maskiner och stegljud från korridorer. Ljudisolerande ROCKFON undertak kan också bidra till bättre sekretess och integritet som behövs i behandlingsrum och läkarkontor.

Brandsäkerhet

I vissa delar av sjukhus är evakuering vid brand nästan omöjlig. Intensivvårdsavdelningar, operationssalar och avdelningar för nyfödda är självklar exempel. Brandskydd är därför en nyckelfråga när det gäller utformningen av sjukhus. Användninge av obrännbara klass A-material, ROCKFON undertak av stenull minskar och fördröjer brandens spridning, reducerar risken för rökutveckling och brinnande dropper och förblir formstabila i händele av brand.

Hållbarhet

Vårdsektorn är spjutspetsen och ledande inom utvecklingen av miljömässigt hållbara byggnader. För att möta de ekonomiska, miljömässiga och sociala kraven måste beslutsfattare välja en leverantör, som ROCKFON, som kan erbjuda hållbara, mångsidiga undertakslösningar - tillverkade i naturliga, återvinningsbara råmaterial.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order