PRODUKTSÖKNING

dB produkter maximerar ljudisoleringen

Påverkan av ljudabsorption vid "rum till rum" isolering.

ROCKFONs dB produkter är utformade för att hindra ljudet att tränga igenom undertaket, vilket betyder att ljudisoleringen rum till rum, plenum till rum och mellan våningsplan förbättras. De erbjuder dessutom en unik kombination av mycket god ljudisolering och ljudabsorption i en och samma produkt.

Det finns en stark synergi mellan ljudabsorption och ljudisolering, vilket kan upplevas i praktiken.  Detta återspeglas inte av de uppmättad Dn,f,w värdena. Vid samma Dn,f,w värde kommer ett undertak med höga ljudabsorptionsvärden att ge en lägre ljudtrycksnivå i det mottagande rummet.  value measured in laboratories.

Det undertak som har högst αw kommer att ge största sänkning av ljudtrycksnivån i både det sändande och mottagande rummet. Effekterna av ljudabsorptionen på den upplevda ljudtrycksnivån kan beräknas och har verifierats i fältmätningar.


dB produkter

Contact

Produktsökning

Basket

Samples

    Documentation

      Place order