PRODUKTSÖKNING

Akustiska enheter

Hur uppför sig ljudet i ett rum

Ljudabsorption mäts med hjälp av ljudabsorptionskoefficienten alpha (α), som har ett värde mellan 0 och 1.00 där 0 betyder ingen absorption (total reflektion) och 1.00 betyder total absorption av infallande ljud. Denna koefficient används för att ange vanliga akustiska enheter som förklaras närmare nedan:

Vägd ljudabsorptionsfaktor (αw)

Beräknas enligt ISO 11654 där ljudabsorptionsfaktorns (αp) värde vid standard frekvenser jämförs med en referenskurva. Alla leverantörer av undertak i Europa anger αw som den vedertagna normen för sina produkter. 

Den stenull som används i ROCKFON produkter erbjuder mycket goda egenskaper jämfört med många andra material.

Ekvivalent ljudabsorptionsarea (Aeq)

Ljudabsorptionsvärdet för frihängande absorbenter som t.ex. öar och bafflar mäts efter ekvivalent ljudabsorptionsarea (Aeq) uttryckt som m²/stk.  Ekvivalent ljudabsorptionsarea mäts enligt ISO 354. Detta är den yta med 100 % absorberande yta som skulle absorbera samma mängd ljud som ön eller baffeln. Det finns ingen stadadiserad "vägd" ekvivalent ljudabsorptionsarea, så bästa sättet att jämföra vanliga nedpendlade undertak med öar eller bafflar är att beräkna efterklangstiden för varje enskilt rum och situation.

ROCKFON öar och bafflar ger hög ljudabsorbtion där nedpendlade undertak inte kan användas.

Absorptionsklasser

αwLjudabsorptionklass
0.90 - 1.00A
0.80 - 0.85B
0.60 - 0.75C
0.30 - 0.55D
0.15 - 0.25E
0.00 - 0.10Ej klassificerad
Den internationella standarden ISO 11654 bryter ner ljudabsorptionen i 5 klasser, från A till E.  I denna metod jämförs αp värdet med en serie fasta referenskurvor. Eftersom intervallet mellan referenskurvorna är brett ger absorptionsklasserna bara en generell indikation på materialets absorptionsförmåga.

Många ROCKFON undertak har ljudabsorption i klass A.

Noise Reduction Coefficient (NRC)

Beräknas enligt den amerikanska standarden ASTM C423, NRC anger ett numeriskt värde för ljudabsorption (ju högre värde desto bättre). Det är ett medelvärde av ljudabsorptionsfaktorn (αp)vid frekvensbanden 250, 500, 1000 and 2000 Hz. NRC ger lika vikning över hela frekvensområdet, vilket betyder att det inte blir lika tillförlitligt som (αw).

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order