PRODUKTSÖKNING

Ljudabsorption

Hur uppför sig ljudet i ett rum

När infallande ljud  träffar ett material reflekteras en del, en del absorberas och en tredjedel transmitteras. Kvaliteten på ljudabsorptionen bestäms av rummets layout och vilka material som används. Stenull har naturligt goda ljudabsorberande egenskaper.

Korrekt ljudabsorption

 • Med ljudabsorption justeras ljudtrycksnivån i ett rum för att skapa bekväma miljöer där människor kan koncentrera sig och arbeta effektivt utan att störas av bullerrelaterad irritation och stress.
 • Det ökar taluppfattbarheten och gör presentationer och konversationer lättare att förstå.
 • Det reducerar efterklangstiden (eko) och cocktailpartyeffekten då ljudnivån stegras okontrollerat eftersom människorna talar högre och högre för att göra sig hörda tills tilll slut alla skriker.


  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order