PRODUKTSÖKNING

Ljudisolering

Hur mycket ljud överförs från ett rum till ett annat

Ljudisolering handlar om hur mycket ljud som hindras från att tränga igenom från ett rum till ett annat. Ljudisoleringen påverka ljudnivån i mottagarrummet. ROCKFONS stenullsundertak hjälper till att begränsa att ljudet transmitteras från ett rum till ett annat.

 

Förbättrad ljudisolering

Alla väggar och undertak begränsar, till viss del, det ljud som transmitteras från ett rum till ett annat.

Användning av byggnadsmaterial med bättre ljudisolerande egenskaper bidrar till en högre grad av integritet och konfidentiallitet.

Ljudisolering bidrar till en lägre ljudtrycksnivå i angränsande rum och skapar bekväma miljöer där alla lätt kan koncentrera sig.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order