PRODUKTSÖKNING

Efterklangstid

Ekar det ?

Den viktigaste faktorn när det gäller ljudreglering är efterklangstid som definieras som den tid det tar (i sekunder) för ljudtrycksnivån att falla med 60 dB efter att ljudkällan har tystnat.

I de flesta situationer är en kort efterklangstid lika med god akustisk komfort. I vissa situationer, som t.ex på konserter eller i konferenssalar, kan det behövas en något längre efterklangstid för att alla skall höra bra.

Efterklangstiden beror på rummets storlek och utformning tillsammans med mängden, kvaliteten och placeringen av absorberande material i rummet. Ju mer ljudabsorberande material som finns i rummet desto kortare efterklangstid.


  Entréer har ofta hårda reflekterande ytskikt, vilket resulterar i länga efterklangstider. Akustiken kan förbättras om man använder högabsorberande undertakslösningar från ROCKFON
  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order