PRODUKTSÖKNING

Ljudisolering

Vad händer i rummet bredvid.

Ljudisolering anger konstruktionens (dvs mellanväggar+undertak+golv och anslutningar mellan dessa) förmåga att hindra ljud från att överföras via luften eller byggnadsdelarna.

Den totala ljudisoleringen mellan två angränsande rum uttrycks med ett DnT,w, R’w eller DnT,A värde.Enheten är dB och ju högre värde desto bättre ljudisolering. Massa, lufttäthet och absorptionsförmåga är de primära egenskaper som bestämmer ett materials ljudisoleringsförmåga. Vissa myndigheter föreskriver min värden på 35-45 dB mellan kontor och 50-60 dB mellan bostäder.

LJUDISOLERINGSOM DEN UPPLEVS AV ANVÄNDARNAREKOMMENDERAD ROCKFON LÖSNING
30 dB (A)En konversation i angränsande rum kan tydligt och klart höras.ROCKFON® Blanka™ dB 35 och ROCKFON® Blanka™ dB 40
35 dB (A)En konversation i angränsande rum kan höras men inte förstås.ROCKFON® Blanka™ dB 42
40 dB (A)Konversation i angränsande rum hörs lite svagt.ROCKFON® Blanka™ dB 44
50 dB (A)Inget ljud hörs från angränsande rum.ROCKFON® Blanka™ dB 44+ Soundstop

Stegljudsisolering mellan våningar är ett uttryck för konstruktionens förmåga att blockera t ex stegljud och/eller dörrar som stängs. Ljudtrycksnivån uttryck som ett L’nT,w värde och anges i dB. Ju lägre ljudtrycksnivån är, desto bättre stegljudsisolering. Vissa myndigheter tillåter max 60 dB L’nT,w i klassrum och kontor.  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order