PRODUKTSÖKNING

Taluppfattbarhet

Kan du höra mig bra?

Taluppfattbarhet är ett uttryck för  hur väl ljudet från källan uppfattas av mottagaren i ett rum. Det är nära relaterat till efterklangstid.

Många faktorer påverkar nivån av taluppfattbarhet, som ljudkällans riktning och styrka, nivån på bakgrundsljud, efterklangstiden och rummets utformning.

Det vanligaste sättet att uttrycka taluppfattbarhetsnivån är att använda ett STI-värd (Speech Transmission Index) på en skala mellan 0-1. I t.ex. ett klassrum bör värdet helst vara över 0.6. En annan vanlig variant är RASTI (Rapid Speech Intelligibility Transmission Index). Detta är i princip samma som STI , men mätmetoden är något förenklad.

 

I föredragssalar är det nödvändigt med god taluppfattbarehet så att studenterna kan höra- och uppfatta vad föredragshållaren säger. Mängden och placeringen av ROCKFONS ljudabsorbenter påverkar i hög grad taluppfattbarheten i rummet.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order