PRODUKTSÖKNING

Vikten av akustik

Akustikkorrigering är nödvändigt för att skapa en bra inomhusmiljö

Stenull är ett naturligt högabsorberande material som ger ROCKFONs undertakslösningar utmärkta akustiska egenskaper. Detta gör det möjligt att uppnå en hög akustisk komfort, utan att använda undertak med fördjupningar, perforeringar eller hål. Ljudabsorptionsvärdena på ROCKFONs produkter har testats i oberoende, certifierade laboratorier.

 • I skolan kan upp till 70% av konsonanterna falla bort när lärarna talar så eleverna får svårt att höra vad som sägs (1).
 • I vårdmiljöer är ljudregleringen mycket viktigt för patienternas tillfrisknande. Oönskade ljud kan öka hjärt- och andningsfrekvensen samt höja blodtrycket (2).
 • På kontor tror 70% av de anställda att produktiviteten skulle öka om miljön var mindre bullrig (3).
 • I kontorslandskap uppger 60 % av de anställda att oljud är det största enskilda störningsmomentet på arbetsplatsen (4).

 

 

1)"Speech Intelligibility in Classrooms" research project conducted by The Department of Building Engineering & Surveying of Herriot-Watt University in Edinburgh
2) Health Technical Memorandum 09-01: Acoustics
3) Julian Treasure, Sound Business, 2007
4) Danish National Research Center for Working Environment: "Noise from human activity"

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order