PRODUKTSÖKNING

Brandmotstånd

En konstruktions förmåga att stå emot brand

Termen indikerar hur bra en byggnadskonstruktion kan hålla tillbaka elden genom att hindra den från att spridas från ett rum till ett annat under en given tid

De 3 kriterierna som beskriver en produkts brandmotsånd är:

 • R: bärförmåga
 • E: Avskiljning
 • I: Isolering

En produkt som uppfyller dessa kriterier under 30 minuter får REI 30 klassning.

Stenullens brandhämmande egenskaper säkerställer ROCKFON undertakens utmärkta brandsäkerhet.

Alla Europeiska länder har regler för minimikrav på brandmotstånd. Trots att brandmotstånd tester och klassificeringar inom Europa är standardiserad skiljer sig testmetoder och kravnivåer från land till land.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order