PRODUKTSÖKNING

Reaktion vid brandpåverkan

Reaktion vid brandpåverkan bestämmer om ett material ger näring till elden.

EUs kriterier för att värdera hur ett material reagerar vid brand är: materialets lättantändlighet, värmeavgivning, graden av flamspridning, rökutveckling, ev. giftiga gaser, brinnande droppar/partiklar och/eller en kombination av dessa riskfaktorer.

A1 är den bästa klassifikationen. Produkter klassade A1 bidrar inte till en brands utveckling eller spridning. De genererar inte heller rök eller glödande droppar.

De flesta ROCKFON undertak är klassade A1.

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order