PRODUKTSÖKNING

CE Märkning

ROCKFON deklarerar obligatoriska samt ett flertal valfria produktegenskaper

Meningen med CE-märkning är att kunderna skall kunna lita på leverantörernas angivna produktegenskaper samt kunna jämföra produkter baserat på enhetligt deklarerade värden.

Den Europeiska standardiseringskomittéen introducerade 1 juli 2007 normen EN13964 för nedpendlade undertak, vilken också är obligatorisk sedan dess. Den definierar de produktegenskper som skall redovisas på produktmärkningar och i produktdokumentation.

Eftersom tillförlitlighet är ett av ROCKFONS ledord, var vi ett av de första företagen i branschen som hade CE-märkta produkter på marknaden. ROCKFON deklarerar inte bara de obligatoriska egenskaperna som Reaktion vid brandpåverkan och avgivning av formaldehy utan vi redovisar också: ljudabsorption, böjhållfasthet, ljusreflektion, värmeisolering, slagtålighet och ljudisolering ( när det är relevant). Vi är ett av få undertaksleverantörer som redovisar böjhållfasthet. Böjhållfasthet är ett mått för hur mycket en undertaksskiva böjs ned i fuktiga miljöer. Detta är mycket viktigt  eftersom en hel del undertak inte tål fukt så bra vilket betyder att det är risk för att taket "hänger" efter en tid.

På all våra fabriker i Europa har ROCKFON undertaksskivor CE-märkts sedan oktober 2005. Dessutom har ROCKFON valt den högsta nivån av "attestation of conformity (AOC)". Detta betyder att den oberoende certifieringsorganisationen, BCCA (Belgian Construdction Certification Association ) har godkänt vårt initiala testningsprogram och kontollerar hela distributionskedjan minst en gång om året.

Alla värden som redovisas av ROCKFON testas och verifieras i oberoende laboratorier. Vår kontinuerliga fabrikskontroll ser alltid till att kunderna får produkter som lever upp till de deklarerade egenskaperna som anges på den CE-märkta produktetiketten.

Den nyligen instiftade Construction Products Regulation (CPF), obligatorisk i alla EU/EFTA länder har utökat kraven på tillverkare att tillhandahålla ett rättsligt dokument - Declaration of Performance (DoP)- för varje produkt på marknaden. Tillverkaren garanterar genom DoP att produktens egenskaper uppnår kraven i den gemensamma Europeiska standarden (EN 13964 för nedpendlade undertak). Alla ROCKFON DoP finns tillgängliga på www.rockfon.eu/dop.

UndertaksskivorBärverkUndertakssystem
(skivor + bärverk)
Skall deklareras, enligt EN 13964
 • Reaktion vid brandpåverkan
 • Avgivning av formaldehyd
 • Reaktion vid brandpåverkan
 • Reaktion vid brandpåverkan
 • Avgivning av formaldehyd
Vid deklarering är standarden EN 13964
 • Ljudabsorption
 • Värmeisolering
 • Båjhållfasthet
 • Beständighet (gäller korrosion av metallundertak)
 • Splitter (gäller endast för ömtåliga material)
 • Lastkapacitet
 • Korrosionsbeständighet
 • Annat
 • Brandsäkerhet
 • Ljudisolering
 • Slagtålighet
Vid deklarering rekommenderas EN 13964, men det är inte standard
 • Ljusreflektion
 • Färgdefinition
 • Glanstal

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order