PRODUKTSÖKNING

Fuktbeständigthet

ROCKFON undertaksskivor förblir formstabila vid upp till 100% RF (relativ luftfuktighet) vid upp till 40 grader C

I byggnader som är under uppförande, där byggmaterialen ännu inte är torra, eller där byggnaden ännu inte är lufttät, kan det uppstå problem med luftfuktigheten. I våtutrymmen som simhallar och duschar, men även i kök är luftfuktigheten mycket hög och kräver därför särskilda åtgärder.

Hög luftfuktighet kan försvaga en del undertaks hållfasthet, vilket betyder att undertaket böjs ned av sin egen vikt. I extrema fall kan vissa skivor t.om. ramla ner.

ROCKFON undertaksskivor förblir formstabila vid en luftfuktigheten på upp till 100 % RF och kan monteras vid alla temperaturer mellan 0o C till 40o C. Ingen acklimatisering behövs, vilket betyder att ROCKFON undertak kan monteras i ett tidigt skede av byggnationen (innan fönstren är monterade) utan risk för nedböjning av skivorna. De flesta produkterna i standardmått är klassificerade som 1/C/0N. Vissa modulstorlekar (med bredd över 700 mm ) har dock Klass 2/C/0N. ROCKFON skivor har 15-års garanti.

Deras lätta vikt tillsammans med deras int hygroskopiska karaktär minimerar den slutliga vikten på det kompletta, installerade undertaket. Detta minimerar även antalet pendlar som går åt vid installation.

 

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order