PRODUKTSÖKNING

Slagtålighet

ROCKFON erbjuder lösningar för olika nivåer av slagtålighet

Tillsammans med ljudabsorptionen är slagtåligheten viktig för de material som används i skolor och i sporthallar. Undertak i denna typ av lokaler behöver ha starkare yta för att tåla stötar, slag och frekvent demontering.

Slagtåligheten på nedpendlade undertak testas enligt EN 13964 bilaga D och avser hela undertakssystemet (absorbenter och bärverk). Standarden definierar 3 klasser för slagtålighet.

 • Klass 1A: Undertaken används i sporthallar där det spelas bollsporter och där risken för träffar är stor.
 • Klass 2A: Undertaken används i sporthallar där risken för bollträffar är liten och i områden i skolmiljö där tåliga material krävs.
 • Klass 3A: Undertaken används i rum där baskrav för slagtålighet räcker t.ex. klassrum, skolkorridorer

Slagtålighet EN 13964:2004 Bilaga D

Slagtåliga ROCKFON undertakslösningar
Klass1A2A3A
ProduktBoxer / Samson
1166x1166x40 mm
Boxer / Samson
1200x600x40 mm
Boxer / Samson
1200x600x25/20 mm
Sonar
1200x600x20 mm
med kant Z eller M 
monteras med låsclips
αw1,001,001,00
Reaktion vid brandpåverkanA1A1A1
MontagesystemOlympiaPlusT24T24
NedhållningssystemOlympiaPlusClipsClips

Testerna för slagtålighet anger undertakets förmåga att klara träffar av bollar under normala förhållanden i t.ex. sporthallar.

Slagtålighets test (EN 13964:2004 annex D)

En handboll skjuts mot underlaget 36 ggr: 12 ggr vertikalt och 12 ggr från två olika håll men en vinkel på 60 grader och en hastighet på:
 
Klass 1A 16,5 m/s
Klass 2A 8 m/s
Klass 3A 4 m/s

Efter testen undersöks undertaket. För att godkännas skall undertakslösningens: styrka, funktion, säkerhet och utseende inte ha påverkats i hög grad.

Samson och Boxer har förstärkt yta, vilket ger dem utmärkta egenskaper när det gäller slagtålighet.

Boxer eller Samson som monterats i System OlympiaPlus har högsta klassning för slagtålighet Klass 1A.

VertiQ väggabsorbenter har goda egenskaper för slagtålighet  (i System T) och hög slagtålighet (i System HAT).

  Contact

  Produktsökning

  Basket

  Samples

   Documentation

    Place order