Hållbarhetsprojekt

Tillverkningsprocess 
ROCKFONS och ROCKWOOLS tillverkningsprocess övervakas konstant och förbättras hela tiden inom viktiga områden som t.ex. ökad energieffektivitet, begränsad vattenförbrukning, användning av restmaterial från industrin och deponi samt spill från egen tillverkning.