Akustik på kontoret kan vara en stor utmaning på grund av den komplexa miljön och de olika behoven i dessa byggnader.

Att förstå ljudets kraft

ATT FÖRSÅ LJUDETS KRAFT

En modern kontorsmiljö skall vara flexibel nog att kunna hysa olika aktiviteter, användningsområden och typer av medarbetare och det skall finnas tillgång till tillräckligt många ljudtäta områden vid önskemål om extra koncentration, kreativitet eller sekretess. Det är svårt att behålla fokus när man blir störd - av buller från samtalande kolleger, telefoner eller kontorsmaskiner och det kan sänka produktiviteten rejält.

Även små förbättringar av akustiken på kontor kan ge viktig produktivitetsavkastning.

27%

lägre stressnivåer tack vare föbättrad akustik på kontoret.

66%

lägre prestationsnivå hos medarbetare som ett direkt resultat av distraherande buller.

48%

bättre koncentration hos anställda på kontor med bra akustik.

70%

av de anställda menar att deras produktivitet skulle öka om det var mindre buller.En unik kombination

EN UNIK KOMBINATION

Akustiskt välbefinnande bestäms primärt av ljudabsorptionen och ljudisoleringen. För att få hjälp med att förklara olika behov och olika akustik i moderna kontor har vi talat med Akustikern Per Trøjborg från Lloyds Register om vikten av kontorsakustik.

Det är inte bara produktens ljudisolerande egenskaper som är avgörande för hur mycket ljud som överförs från ett rum till ett annat. Produktens ljudabsorberande egenskaper spelar också en stor roll och avspeglas INTE i Dn,f,w-värdet.


Olika behov - olika akustik

OLIKA BEHOV - OLIKA AKUSTIK: VÅRT dB-SORTIMENT

Med vårt unika dB-sortiment kan du få det bästa av två världar så du kan skapa den mest optimala akustiska miljön.


UNIK KOMBINATION AV HÖG LJUDISOLERING OCH LJUDABSORPTION

 

Läs mer

FLER KANTER OCH MODULSTORLEKAR

 

Läs mer

ELEGANTA OCH MÅNGSIDIGA YTSKIKT


Läs mer

EN KOMPLETT LÖSNING


Läs mer
Produkter

PRODUKTER

Rockfon Blanka®
dB 35

Kanter

A, E

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
600 mm
Längd (min. - max.)
600-1200 mm

Ljudabsorption

αw: Upp till 0.80 (Klass B)

Direktljudsisolering

Rw: 19 dB

Ljudisolering "rum till rum"

Dn,f,w: 35 dB

iconPRODUKTSIDAiconJÄMFÖRELSE

Rockfon Blanka®
dB 41

Kanter

A, D, D/AEX, E

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
600 mm
Längd (min. - max.)
600 - 1200 mm

Ljudabsorption

αw: 0,90 (Klass A)

Direktljudsisolering

Rw: 21 dB

Ljudisolering "rum till rum"

Dn,f,w: 41 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 21 dB: 50 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 30 dB: 55 dB

iconPRODUKTSIDAiconJÄMFÖRELSE

Rockfon Blanka®
dB 43

Kanter

A, D, D/AEX, E

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
600 mm
Längd (min. - max.)
600-1200 mm

Ljudabsorption

αw: 0,90 (Klass A)

Direktljudsisolering

Rw: 22 dB

Ljudisolering "rum till rum"

Dn,f,w: 43 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 21 dB: 53 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 30 dB: 56 dB

iconPRODUKTSIDAiconJÄMFÖRELSE

Rockfon Blanka®
dB 46

Kanter

A, D, D/AEX, E

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
600 mm
Längd (min. - max.)
600 - 1200 mm

Ljudabsorption

αw: 0,95 (Klass A)

Direktljudsisolering

Rw: 25 dB

Ljudisolering "rum till rum"

Dn,f,w: 46 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 21 dB: 55 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 30 dB: 58 dB

iconPRODUKTSIDAiconJÄMFÖRELSE


Rockfon® Sonar®
dB 41

Kanter

A, D, D/AEX, E

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
600 mm
Längd (min. - max.)
600 - 1200 mm

Ljudabsorption

αw: 0,90 (Class A)

Direktljudsisolering

Rw: 21 dB

Ljudisolering rum till rum

Dn,f,w: 41 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 21 dB: 50 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 30 dB: 55 dB

iconPRODUKTSIDAiconJÄMFÖRELSE

Rockfon® Sonar®
dB 43

Kanter

A, D, D/AEX, E

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
600 mm
Längd (min. - max.)
600-1200 mm

Ljudabsorption

αw: 0,90 (Class A)

Direktljudsisolering

Rw: 22 dB

Ljudisolering rum till rum

Dn,f,w: 43 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 21 dB: 53 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 30 dB: 56 dB

iconPRODUKTSIDAiconJÄMFÖRELSE

Rockfon® Sonar®
dB 46

Kanter

A, D, D/AEX, E

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
600 mm
Längd (min. - max.)
600 - 1200 mm

Ljudabsorption

αw: 0,95 (Class A)

Direktljudsisolering

Rw: 25 dB

Ljudisolering rum till rum

Dn,f,w: 46 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 21 dB: 55 dB

Dn,f,w med Rockfon Soundstop 30 dB: 58 dB

iconPRODUKTSIDAiconJÄMFÖRELSE


dB Accessories

DB ACCESSORIES

Rockfon® Soundstop™

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
1000 mm
Längd (min. - max.)
1200 mm

Direktljudsisolering

Rw = 30 dB

iconPRODUKTSIDA

Rockfon® Rocklux®

Dimensioner

Bredd (min. - max.)
745-1105 mm
Längd (min. - max.)
1105-1780 mm

iconPRODUKTSIDA