VI SER DET DU HÖR

Kontorsmiljöer är akustiska utmaningar eftersom de består av olika typer av rum. Allt från öppna kontorslandskap, där det är viktigt att ljuden absorberas så att bullernivån begränsas för att man skall få en bra inomhusmiljö, till angränsande kontor och möteslokaler där ljudisoleringen är viktig för att man skall kunna arbeta ostört eller föra konfidentiella samtal.

Med Rockfon dB-sortimentet behöver man inte kompromissa. Den unika kombinationen av hög ljudabsorption och hög ljudisolering gör det möjligt att skapa en optimal akustisk arbetsmiljö oavsett hur den fysiska miljön ser ut.

Rockfon dB-sortimentet

dB-sortimentet finns med två olika ytskikt: Rockfon Blanka® dB, en slät extravit och målad yta och Rockfon® Sonar® dB, en snygg vitmålad yta med lätt struktur.