bucket_iconCreated with Sketch.

Fantastiska byggnader kan få dig att må bättre

Mycket forskning har genomförts som demonstrerar effekterna som arkitekturen kan ha på mentalt och fysiskt välbefinnande hos patienter på hälsovårdsinrättningar. 

Enligt Bryan R Lawson har användningen av evidensbaserad design, som innehåller empirisk kunskap om mänskligt beteende och vetenskapliga metoder, möjlighet att korta behandlingstiderna och mängden medicinering, minska aggressionsnivåerna och dessutom skapa en avslappnad miljö som underlättar bättre sömnmönster.

Viktiga upptäckter visar att det extra kapital som krävs för att drastiskt förbättra hälsovårdsförhållandena är relativt litet, samtidigt som behovet av optimerade förhållanden för att förbättra tillfrisknandet är avgörande.

Akustik 

Stressiga miljöer är alltid bullriga, och sjukhus är inget undantag.   Bullret på sjukhus har stigit i jämn takt sedan 1960-talet. De höga ljudnivåer som är vanliga på moderna sjukhus har många olika källor, som till exempel patienter, personal, medicinska varningar och annan livsavgörande teknik, och detta gör sammantaget att sjukhus inte kan nå de önskade akustiska nivåer som rekommenderas av WHO. 

Med rätt material kan emellertid stressiga sjukhus ge patienter avskildhet och fantastisk inomhusakustik vilket underlättar tillfrisknandet. Exempelvis har en studie på 416 patienter visat att tystare miljöer kan korta sjukhusvistelsernas. 

Kraften i naturligt ljus och tillfrisknande

Utöver vikten av behaglig akustik har omfattande forskning också visat att dagsljus kan ha en positiv effekt på patienternas välbefinnande, snabba på tillfrisknandet samt minska dödligheten, smärtan och oron. Genom att välja produkter med hög ljusreflektion kan dagsljuset dras ännu längre in i ett utrymme.

Formgivning

Hälsovårdsinrättningar känns ibland som labyrinter, men de ska vara så enkla som möjligt att navigera i. Att utforma ett sjukhus som är inbjudande och mysigt kan ge positiva effekter och korta tiden som patienterna behöver för att tillfriskna på sjukhuset. Färg används ofta på sjukhus för att vägleda användarna, men färg har också bevisat positiva effekter på patienternas tillfrisknande. 

Hygien

Sjukhus behandlar ett stort antal olika sjukdomar och det är nödvändigt att alla områden på ett sjukhus bidrar till att minska risken för infektionsspridning. Vårdgivarna ansvarar för inomhusmiljön där patienter behandlas, och rätt desinficering kan bidra till att minska förekomsten av sjukhusinfektioner. Effektiv hygien och rengöring på sjukhus kan minska den andel på 5–30 procent av alla patienter som drabbas av minst en infektion under sin vistelse på en sjukvårdsinrättning.  

Inte alla byggmaterial tål de krävande rengöringsmetoder som tillämpas på ett sjukhus vilket gör det extra viktigt att välja en produkt som inte bara klarar av de flesta typerna av rengöring, utan inte heller bidrar till spridning av mikroorganismer.

En studie på 416 patienter har visat att tystare miljöer kan korta sjukhusvistelserna.

Joseph: Ljusets inverkan på resultat i hälso- och sjukvårdsinrättningar.