order-bucketFör att komma till rätta med starkt negativ miljöpåverkan kopplad till byggbranschen implementeras projekt och teknik, som upcycling, som syftar till att ta tillvara på begagnat material så att det kan återanvändas i nya produkter med kommersiellt värde.

Jens Birgersson (8)
CEO, GM
Vi måste fortsätta arbeta hårt för att producera ännu bättre produkter och lämna ett mindre fotavtryck i processen – och här ingår att integrera hållbarheten i våra produkter, vår verksamhet och vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
rockfon