order-bucketEn pålitlig källa till förnybara material

Våra produkter hjälper våra kunder och deras samhälle att tackla det moderna livets utmaningar genom resurseffektivitet och stöd för en cirkulär ekonomi.

Man on mountain, rock, sitting

Återvinning och återanvändning i fokus

Efterhand som världens befolkning växer, 9,8 miljarder 2050 och 11,2 miljarder 2100, blir återvinning och återanvändning av byggmaterial viktigare än någonsin.

Mellan 2000 och 2010 ökade vårt materialavtryck, som återspeglar mängden råmaterial som använts, i alla världens regioner, vilket tydliggör kravet på råmaterialen att tillgodose våra konsumtionsbehov och konsumtionsmönster.

En urban livsstil

Efterhand som befolkningen växer, växer också stadsmiljöerna. För första gången i historien bor fler människor i städerna än på landsbygden, vilket ökar behovet av infrastruktur och bostäder i urbana miljöer.  

Slösa inget, sakna inget 

Byggbranschen står för en tredjedel av allt avfall som deponeras på soptippar varje år. För att komma till rätta med denna starkt negativa miljöpåverkan implementeras projekt och teknik, som upcycling, som syftar till att ta tillvara på avfall så att det kan återanvändas till produkter med kommersiellt värde, vilket minskar mängden avfall och behovet av nytt råmaterial. 

Råmaterialcirkulation

För att kunna gå vidare från dagens linjära konsumtionsmönster syftar en cirkulär ekonomisk filosofi till att skapa en konsumtionscirkel och minska materialavtrycket genom att återanvända resurser på ett effektivt och lönsamt sätt. 

Rätt avfallshantering är en avgörande del av en hållbar framtid och att använda rätt material kan bidra till en hållbar livsstil. 

Hållbart byggande

Utvecklare har redan många utmaningar att hantera, och det är helt avgörande att samarbeta med tillverkare som erbjuder hållbara material och lösningar för uttjänta produkter, som upcycling, som förvandlar använt byggmaterial till produkter med samma egenskaper som nya råmaterial. På så vis minskas mängden avfall som går till deponi varje år, samtidigt som materialavtrycket blir mindre och framtiden blir renare, mer effektiv och mer hållbar.

Rockfons akustiska lösningar tillverkas av stenull, ett förnybart material som finns i mer eller mindre oändlig mängd. Produkterna är slitstarka och kan upcyclas, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin och en renare framtid. 

Vi måste fortsätta arbeta hårt för att producera ännu bättre produkter och lämna ett mindre fotavtryck i processen – och här ingår att integrera hållbarheten i våra produkter, vår verksamhet och vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL GROUP
ROCKWOOL Group
rockfon