order-bucketMed Rockfon-produkter kan ni få maximala poäng för miljövarudeklarationer vid certifiering av ”gröna” byggnader.

Våra miljövarudeklarationer som verifierats av tredje part beskriver och dokumenterar på ett tydligt sätt våra produkters miljöpåverkan.

Big picture city outdoor
Union Square San Francisco. Outdoor, people.

Miljöpåverkan bestäms genom att våra produkters effekter beräknas från ”vaggan till graven”. Detta innebär att vi beaktar miljöpåverkan uppströms (upphandling och anskaffning av råmaterial och transport av dessa till vår fabrik) och påverkan från vår produktion.

För att kunna kommunicera Rockfon-produkternas miljöprofil har vi förenklat våra miljövarudeklarationer. Du kommer nu att kunna hitta två miljövarudeklarationer: en för våra högdensitetsprodukter och en andra för våra lågdensitetsprodukter

Genom att använda Rockfon-specifika miljövarudeklarationer som verifieras av tredje part kan kunderna nå maxpoäng i sitt arbete för efterlevnad av LEED®-, BREEAM®- eller DGNB®-byggcertifieringar. Tack vare våra miljövarudeklarationers transparens och enhetlighet som uppfyller kraven i standarden EN15804 kan våra kunder använda resultaten och beräkna byggnadens livscykelanalys (LCA), vilket krävs för efterlevnad av certifieringar på högsta nivå.

Vi måste fortsätta arbeta hårt för att producera ännu bättre produkter och lämna ett mindre fotavtryck i processen – och här ingår att integrera hållbarheten i våra produkter, vår verksamhet och vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL GROUP
ROCKWOOL Group
rockfon