5 frågor om hållbarhet

2 July 2020

5 frågor om hållbarhet och återvinning. Vi pratade med Magdalini Psarra, Sustainability & Public Affairs Manager på Rockfon, om de 5 mest ställda frågorna om hållbarhet och återvinning.

På Rockfon tror vi på att leverera högkvalitativa akustiska undertaksskivor av miljövänliga material. Det är viktigt för vår verksamhet att ha den långsiktiga hållbarheten i centrum. Vi strävar efter att skapa hållbara byggmaterial och är engagerade i återvinningsbara produkter.

Öppenhet och kundtillit är avgörande för oss, varför vi konsekvent beräknar och rapporterar vårt miljöarbete. All den informationen finns i våra EPD (miljövarudeklarationer), som finns på våra hemsidor
Våra EPD: er uppfyller alla europeiska och internationella standarder (EN

15804, ISO 14025 för EPD, ISO 14040 (del 1 & 2) och ISO 14044) och är tredjepartscertifierade. Miljöinformationen täcker hela produktportföljen.

Vad är skillnaden mellan upcycling och downcycling? Är det inte bara återvinning? 

Vid återvinning är det viktigt att du upcyclar när det är möjligt. Detta innebär att produkten omvandlas till nya material eller produkter i en bättre kvalitet till ett högre värde. I vår produktion återvinner vi mycket avfall från andra industrier, så vi förhindrar att avfallet deponeras och därmed skapar vi ett högre värde. Som företag är långsiktig hållbarhet ett av våra bredare mål.

Erbjuder Rockfon en återvinningstjänst för produkterna? 

Stenull är en helt hållbar produkt som tillverkas i ett slutet kretslopp. Det kan återanvändas om och om igen utan att kvaliteten försämras. Därför erbjuder vi nu kunder på många europeiska marknader möjligheten att återvinna begagnade stenullsskivor eller spill från installationen. Vi har etablerat partnerskap i många länder och vi vill gärna hjälpa dig vidare i processen att återanvända ditt spill eller använda akustikskivor.

Ladda ner vår broschyr om Rockfons återvinningssystem

Vad är återvunnet innehåll och varför är det viktigt att jag köper produkter med högt återvunnet innehåll?

Återvunnet innehåll är den del av en produkt som kommer från tidigare återvunnet avfall. Det är viktigt att välja produkter som har en hög nivå av återvunnet innehåll eftersom det innebär att du sparar knappa resurser medan du använder mer avfall som annars skickas till deponi. Det är också viktigt att köpa produkter där det återvunna innehållet kommer från upcycling snarare än från downcycling (som förklaras ovan). Att ha mycket återvunnet innehåll bidrar till hållbara byggmaterial och minskar resursförbrukningen.

Hur kan Rockfonprodukter hjälpa min byggnad att bli mer hållbar?

Rockfon är din hållbara byggpartner. Förutom den låga miljöpåverkan från undertaksskivorna, som är dokumenterad i våra EPD, kan Rockfons akustiska undertak återanvändas om och om igen samtidigt som det har ett högt innehåll av återvunnet material från upcyclat avfall. Rockfons akustiska undertak har flera ledande inomhusmiljöcertifikat och ett utmärkt brandmotstånd, vilket skapar säkra förhållanden för byggnadens användare. Undertaksskivorna bidrar också till en hälsosam inomhusmiljö genom att förbättra luftkvaliteten, den akustiska miljön och den estetiska prestandan hos alla byggtyper, från kontor till hälsovårdsbyggnader och skolor samt universitet. Slutligen har Rockfon undertaksskivor en utmärkt ljusreflektion, vilket kan leda till energibesparingar, ökad prestationsnivå, förbättrade arbetsförhållanden och förbättrad komfort för användarna.

Hur hjälper Rockfonprodukter mig med min hållbarhetscertifiering?

Om du vill uppnå en grön byggnadscertifiering som LEED®, BREEAM®, MILJÖBYGGNAD, WELL, HQE eller liknande, kan vi hjälpa dig att uppnå dina certifieringar genom att tillhandahålla produkter och lösningar med beprövade fördelar. Med de årliga kostnaderna för grön byggkonstruktion som förväntas växa år efter år vill vi förenkla den tidskrävande dokumentationsprocessen för byggcertifiering. Av denna anledning kan du hitta all relevant information om varje produkt och hur du kan uppnå certifiering i våra hållbarhetsdeklarationer. Dessa rapporter hjälper dig att fatta enkla hållbarhetsbeslut.

Upptäck mer om Rockfon och varför vi är din hållbara byggpartner.