Avlastningsprofil

Galvaniserade profiler som placeras i undertaksskivans urfasning