DLC clips

Tillbehör som används för att koppla ihop dubbla lager bärverk
Tillbaka
Tillbaka

Egenskaper

Korrosionsklass Korrosionsklass B
Reaktion vid brandpåverkan Reaktion vid brandpåverkan A1
Miljö Miljö Helt återvinningsbar
Back
Back
Back
Tillbaka

Nerladdningar

documents

 

 

pdf
DLC clips | Produktdatablad
DLC clips | Produktdatablad

pdf
Chicago Metallic™ Suspension grids | Produkt hållbarhetsdeklaration
Chicago Metallic™ Suspension grids | Produkt hållbarhetsdeklaration

pdf
Tillbaka