Akustiskt undertak i klassrummet (skola), Rockfon Koral Tenor akustiska undertaksplattor (hög ljudreflektion)

Rockfon® Koral™ Tenor

Jämfört med Rockfon Koral har Rockfon Koral Tenor en högre ljudabsorption i låga frekvenser och lägre i höga frekvenser. Om man kombinerar de båda produkterna i t.ex. föredragssalar, musiksalar och större klassrum kan man få optimal akustisk.