order-bucket
2500x1406px_Rockfon-Koral-Tenor

Rockfon® Koral™ Tenor

Presic som Rockfon Koral har Rockfon Koral Tenor en högre ljudabsorption i låga frekvenser och lägre i höga frekvenser Det går utmärkt att kombinera montage av Rockfon Koral och Rockfon Koral Tenor i t.ex. föredragssalar, musiksalar och större klassrum för att på detta sätt uppnå optimala akustiska förhållanden
rockfon