order-bucket

Urbanisering

Vad är urbanisering?

Fortsatt befolkningstillväxt och urbanisering förväntas öka världens urbana befolkning med 2,5 miljarder till år 2050, vilket sätter press på den moderna livsstilen. Faktum är att ungefär 1,5 miljoner människor varje vecka flyttar till urbana miljöer och år 2050 förväntas mer än två tredjedelar av världens befolkning bo i städer. 

Denna enorma urbanisering medför många utmaningar för människornas hälsa, välbefinnande, och övergripande livskvalitet. Vi kommer att behöva hantera mer föroreningar, klimatförändringar och migration, för att inte tala om avfallet. I Europa står byggnaderna själva för mer än två tredjedelar av det totala primära energibehovet och utsläppen av växthusgaser. 

Berättelser om vårt sätt att tänka

I dag förbättrar stenull människors arbete och välbefinnande på massor av olika vis. Våra lösningar gör människors liv rikare, vackrare och mer produktiva.

Visste du att ...?

Urbaniseringen medför många utmaningar för människornas hälsa, välbefinnande, och övergripande livskvalitet. Om nya och befintliga byggnader blir mer energieffektiva kan vi göra städerna friskare, säkrare och mer hållbara.

Big city, urbanization, MUH

Användningsområden

rockfon