Framhäv utrymmen, reglera ljud

På andra sidan Nordsjön i Storbritannien har Rochdale Metropolitan Borough Council beställt en ny kontorsbyggnad. Meningen var att samla all personal som arbetade utspridda i 33 olika byggnader runt om i staden till ett huvudkontor. Arkitekterna FaulknerBrowns fick uppdraget att designa byggnaden.

Byggnaden har designats för att fungera för kontor, bibliotek och offentlig service. Det fanns en stark önskan att inte kategorisera byggnaden, men samtidigt måste designen kunna erbjuda struktur och visuella referenser för olika användare. Undertaket spelar en väsentlig roll i detta. Det bidrar till att avdela ytorna och tillför rymd till den öppna och transparenta designen, samtidigt som det bidrar med akustisk kontroll. Likt stora band, väver undertaket ihop våningar och ytor till en förståelig ensemble. Återigen är det monolitiska mono som inte bara accentuerar de råa ytorna på andra ställen i byggnaden, utan det bidrar även till att styra ögat genom byggnaden och skapa akustisk komfort.

Rochdale Borough Council

Number One Riverside
Smith Street
Rochdale OL16 1XU
Storbritannien

1/5

Rochdale Metropolitan Borough Council

Land:Storbritannien
Arkitekt:FaulknerBrowns
Undertaksentreprenör:Panarc

Relaterade projekt