Ett positivt bidrag till en ren och häsosam miljö

God hygien är en extremt viktig faktor för många olika rumstyper. Att på rätt sätt rengöra och desinficera byggnadsmaterial är en beprövad metod för att begränsa och kontrollera spridningen av infektioner, vilket också gäller ett materials förmåga att inte bidra till spridningen av mikroorganismer.

Vikten av hygien

Ett byggnadsmaterials ytskikt spelar en viktig roll i att begränsa spridningen av bakterier och infektioner, och det är därför många branscher har så stränga krav kring vilka slags material som får användas. 

I materialvalet, särskilt för rumstyper där regelbunden rengöring och desinficering krävs, är det viktigt att utvärdera hur en byggnads produkter kommer att påverka dess miljö.  

Att välja byggmaterial som kan inte rengöras eller bidrar till spridning av mikroorganismer kan ha stor negativ effekt på inomhusmiljön och byggnadens användare. I sjukhusmiljöer kan otillräcklig rengöring av kök orsaka spridning av livsmedelsrelaterade bakterier. Förlängda återhämtningstider och patienter som tvingas återvända till sjukhuset är symptom på sjukvårdsrelaterade infektioner. Mellan 5 och 30 procent av alla patienter drabbas av minst en infektion under sin sjukhusvistelse.    

Slitstark hygien

För att skapa en säker miljö måste byggnadsmaterialen, inklusive undertaket, vara tillräckligt slitstarka för att kunna rengöras och desinficeras utan att det påverkar rummets visuella uttryck. De ska inte heller utgöra en näringsriktig miljö för mikroorganismer. 

5–30 % av alla patienter drabbas av minst en infektion under sin vistelse på en sjukvårdsinrättning.

Akustiska utmaningar på sjukvårdsinrättningar

Användningsområden