Att skapa en säker och sund miljö

Våra akustiska undertak, bafflar och väggabsorbenter är utformade för att minska buller och absorbera ljud och för att skapa perfekta akustiska miljöer. Detta kan tyckas trivialt, men en miljö som skyddar oss från oönskat buller kan ha en enormt positiv inverkan på vår fysiska hälsa, trivsel, inlärningsförmåga och sociala beteende. I vår hållbarhetsrapport för 2020 framgår att 1,8 miljoner studenter fick bättre inlärningsförhållanden med akustiska produkter från Rockfon.

Utöver de akustiska egenskaperna ser våra stenullsprodukter till att din byggnad uppfyller hälso- och säkerhetsstandarder.

Förbättrad luftkvalitet

Byggnader är rent faktiskt bara slutna utrymmen och så snart vi stänger ett utrymme blir luftkvaliteten avgörande. Vissa byggmaterial avger oönskade kemikalier, föroreningar eller kontamineringar och de luktar inte bara illa utan påverkar vår hälsa och vår koncentrations-förmåga.

Våra stenullsundertak är tillverkade av material med låga utsläpp, vilket bidrar till en hälsosamt inomhusmiljö. De har tilldelats förstklassiga inomhusmiljömärkningar som franska VOC A +, Greenguard Gold, Finish M1, Blue Angel och dansk indeklimamærke. Faktum är att våra produkter avger mindre formaldehyd än vad som rekommenderas i WHO: s riktlinjer och vårt andra generationens bindemedel avger tio gånger mindre än WHO: s riktlinjer. Så när det gäller att arbeta med stenullsprodukter kan du andas lätt.

video illustration, best in class air emission labels, sustainability, recycling, rockfon

Ofarliga byggmaterial

Stenullsfibrer är biolösliga. Det betyder att om du råkar andas in några fibrer kommer din kropp att lösa upp dem utan att din hälsa påverkas. När du hanterar stenull orsakar fibrerna inte någon kemisk irritation i huden (vi rekommenderar dock att du använder handskar för att minska ev. klåda).

Stenull har också testats och undersökts mer än något annat byggmaterial i världen, och resultaten visar att det är helt säkert att tillverka, montera och leva med. Uppgifter som stöds av både REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och WHO (Världshälsoorganisationen) visar att stenull inte utgör någon risk för människors hälsa (1). Så när det gäller hälsa och säkerhet kan du vara säker på att stenull är ett av de bästa byggmaterial som finns.

 

FI, Metropolian Myyrmäen kampus , Vantaa, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy, Education, Rockfon Color-all, 600x600, Charcoal, Kitchen, Canteen

Brandmotstånd och brandskydd

Men fördelarna slutar inte här. Stenull är också ett otroligt brandsäkert material med mycket hög smältpunkt och produkter av stenull förblir stabila aven vid höga temperaturer. Det är därför våra produkter får högsta betyg i brandklassningscertifikat och är idealiska för att bygga säkra och hälsosamma brandsäkra byggnader.

Kontakta vår tekniska support för mer information.

 

Firefighter, fire, smoke

Andra produktfördelar