Rätt ljuddämpning ger bra akustik och en komfortabel inomhusmiljö som ökar produktiviteten

1 januari 1

När ljudvågor träffar hårda ytor i ett rum som väggar, golv eller fönster reflekteras den hörbara energivåg som vi kallar buller tillbaka till rummet, vilket gör att rummets övergripande bullernivå ökar.

Effekterna av dålig akustik

Oavsett om det varit hemma, på kontoret, i skolan eller på en restaurang och under en middag med vännerna så har vi alla någon gång upplevt obehaget av dålig akustik. Med tanke på att vi tillbringar merparten av vårt tid inomhus är det viktigt att tänka på hur akustiken påverkar vår hälsa, koncentration, produktivitet och det övergripande välbefinnandet. 

Det finns flera studier som lyfter fram vikten av akustik som en fysisk aspekt av inomhusmiljön, och effekten den har på vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Korttidsexponering för dålig akustik leder till koncentrationssvårigheter och kan göra det svårare att bearbeta information och utföra uppgifter, och kan dessutom påverka talförståelsen vilket gör att alla i rummet talar högre. Detta är känt som Lombard-effekten eller ”Cocktail Party”-effekten. 

På kort sikt kan detta orsaka irritation, medan långtidsexponering för inomhusbuller kan leda till nedsatt hörsel, ökad puls och ökat blodtryck. De sociala kostnaderna för dålig akustik är höga och uppgår bara i Europa till 30–40 miljarder Euro varje år. Varje år dör 10 000 européer som ett resultat av buller och i USA  är nedsatt hörsel pga bullerexponering på arbetsplatsen och hos allmänheten det tredje vanligaste kroniska sjukdomstillståndet – vanligare än diabetes eller cancer. 

För att minska konsekvenserna av okontrollerad akustik måste vi introducera material som absorberar och dämpar omgivande ljudnivåer och förebygger ekon.

Ljudabsorption

För att uppnå lämplig ljudabsorption måste man kontrollera ett utrymmes ljudtrycksnivåer vilket ökar talförståelsen och gör samtalet lättare att höra och förstå. Detta kan göras genom användning av ljudabsorberande material i exempelvis undertak och på väggar.

Ljudlösningar

Ljudabsorptionen beror på rummets form och vilka material som använts. Stenull, råmaterialet i våra akustiska undertaksskivor och väggabsorbenter är i sig självt starkt ljudabsorberande. På så sätt kan du uppnå höga nivåer av akustisk komfort utan att behöva använda undertak med gropar, perforeringar eller hål.

Fransk forskning visar att för varje 10 dB som bullret ökar sjönk 8–9-åringars resultat med 5,5 poäng på nationella prov.

Användningsområden