Arbetsplatsolyckor
0

av de dödliga arbetsplatsolyckorna har buller som en bakomliggande faktor.*

Påverkar hörseln
0

av arbetskraften i Europa anser att deras arbete påverkar hörseln.**

Källor
Kostnader
0

52 miljarder USD: Kostnaden som buller skapar i Europa.**