bucket_iconCreated with Sketch.

Akustiska lösningar bidrar till att skapa en säker arbetsmiljö

Designen av produktionsanläggningar i industrin är utmanande eftersom många olika krav måste tillgodoses beroende på bransch. Den tunga industrin har inte samma krav som livsmedelsbranschen, läkemedelsindustrin eller anläggningar för bearbetning av vätskor, men alla har specifika akustiska och inomhusmiljörelaterade problem som måste regleras. 

När vi designar produktionsområden måste många olika kriterier tas i beaktande: industriell bullerkontroll, lämpliga ljusförhållanden, utökad brandsäkerhet och i vissa fall stränga hygienkrav. 

Akustiska lösningar

De akustiska kraven inom industrin är högt ställda, särskilt eftersom bullernivåerna i industrin ofta är mycket högre än på andra arbetsplatser. För att säkerställa bästa möjliga akustiska förhållanden i alla typer av industrier ska fokus läggas på användning av akustiska materiallösningar. 

Akustiska bafflar

Ofta kan inte traditionella nedpendlade akustiska undertaksskivor installeras i industrin. Detta kan bero på komplexa serviceinstallationer i en produktionsanläggning som inte kan täckas över med ett undertak. Ett bra alternativ till ett traditionellt nedpendlat undertak är akustiska bafflar och väggabsorbenter.

Industrihygien

Stort fokus läggs på hyginenen i industrisektorn, särskilt i de branscher som producerar eller lagrar livsmedel. Detta innebär att rigorösa hälsoregler tillämpas för ytskikten i dessa branscher eftersom dåliga lösningar kan sprida livsmedelsburna bakterier. 

Möjligheten att rengöra och desinficera byggmaterial, inklusive akustiska lösningar, är en viktig faktor när det gäller att minska spridning av bakterier.

Bullernivåerna inom industrin är generellt mycket högre än på andra arbetsplatser