Vad är Cradle to Cradle Certified®?

När en produkt blir Cradle to Cradle Certified® erkänns den internationellt som en säkrare och mer hållbar produkt som stöttar en cirkulär ekonomi. Produktdesigners, tillverkare och varumärken förlitar sig på Cradle to Cradle Certified®-produktstandarden som en metod för att utforma och tillverka produkter med positiva effekter för människa och miljö genom att följa deras huvudkoncept.

People, Humans, Office, Working,
Certifierad
0

av våra produkter är Cradle to Cradle Certified®

cradle2cradle logo for material health

Materialhälsa

Våra produkter har låga VOC-utsläpp, klarar de strängaste gränsvärdena för emissioner inomhus och innehåller inga ämnen som är förbjudna i Cradle to Cradle-kraven för respektive nivåer.

cradle2cradle logo for clean air & climate protection

Skydd av ren luft och klimat

Rockfons lösningar uppnådde silvernivå eftersom vi har etablerat en långsiktig strategi för förnybar energi och vi arbetar aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp, främst genom energieffektivisering och tekniska förbättringar.

cradle2cradle logo for product circularity

Produktcirkularitet

Rockfons lösningar uppnådde guldnivå inom produktcirkularitet eftersom de är kompatibla med högnivåcykler, vilket innebär att de kan deimonteras manuellt och återanvändas eller återvinnas.

cradle2cradle logo for water & soil stewardship

Förvaltning av vatten och mark

Rockfons lösningar uppnådde silvernivå eftersom vi har implementerat flera beprovade metoder för att skydda vatten. Vi har satt upp specifika mål för vattenminskning och vi arbetar för att etablera fler projekt med positiva effekter.

cradle2cradle logo for social fairness

Social rättvisa

Rockfons produkter uppnådde silvernivån eftersom vi har ett ansvarsfullt inköpsprogram och tillämpar en uppförandekod för våra leverantörer.

Som ett av de första företagen att utvärdera sina produkter i enlighet med pilotstandarden Cradle to Cradle Certified Version 4.0 över de flesta kategorier har ROCKWOOL Gruppen tagit en ledarroll när det gäller att visa upp vikten av omfattande vetenskapligt baserat ramverk i arbetet att redan idag driva på omvandlingen och innovationen av produkter som tillverkas för framtiden.

Dr. Christina Raab

Vice President – Strategy, Cradle to Cradle Products Innovation Institute