Återvunnet innehåll
0

Våra produkter innehåller upp till 64 % återvunnet innehåll och varje undertaksskiva innehåller minst 29 % återvunnet innehåll bl.a. återvunnen stenull.

Återvunnen stenull
0

59.000 ton använd stenull samlades in från kunder för återvinning 2023.

Välj cirkulärt

Inom ROCKWOOL-Gruppen är vi fast beslutna att stödja övergången till en cirkulär ekonomi. ROCKWOOL-produkter är cirkulära till sin natur, så de passar perfekt i en ekonomi där produkterna är gjorda av naturliga och rikligt förekommande material, designade för bättre och mer hållbar användning och kan återvinnas i oändlighet. 

Genom att använda vårt återvinningssystem bidrar du till en bättre framtid genom att sänka den primära materialförbrukningen och minska avfallet som går till deponi och på byggplatser.

Recycling, Germany, factory, Linie 9, excavator

Samarbete med återvinningsföretag

Vi tror att alla ska göra det de är bäst på. Därför har vi  utvecklat en process ihop med professionella  miljö- och återvinningsföretag. Kortfattat innebär det att det är miljö- och återvinningsföretagen som samlar in, sorterar, kontrollerar, administrerar och fraktar avfallet. 

När vi får tillbaka restmaterialet till våra fabriker smälts materialet ner och tillverkningsprocessen kan börja om.

Läs mer om processen här

 

Recycle, sustainability, energy efficiency