Återvunnet innehåll
0

Våra produkter innehåller upp till 64 % återvunnet material.

Återvunnen stenull
0

163.000 ton stenull återvanns av ROCKWOOL Gruppen 2020.

Välj cirkulärt

Inom ROCKWOOL-Gruppen fokuserar vi på cirkulär ekonomi. ROCKWOOL-produkter är cirkulära till sin natur. De passar utmärkt in i ekonomier där lösningarna tillverkas av mateial som är både naturliga och som finns i närmast outömliga mängder och som är designade för hållbart bruk i ett cirkulärt kretslopp.

Genom att använda vårt återvinningssystem bidrar du till en bättre framtid
genom att sänka den primära materialförbrukningen och minska avfallet på byggplatsen.

Recycling, Germany, factory, Linie 9, excavator

Samarbete med återvinningsföretag

Vi tror att alla ska göra det de är bäst på. Därför har vi  utvecklat en process ihop med professionella  återvinningsföretag. Kortfattat innebär det att det är återvinningsföretagen som sköter processen med att ställa ut container, utbilda personal på plats, samla in material när containern är full, kontrollera, sortera och administrera processen. När en lastbil kan fyllas med kontrollerat material skickas det till vår fabrik och går in i produktionen igen. Statistiken till projektet kommer direkt från återvinningsföretaget.

Läs mer om processen här

 

Recycle, sustainability, energy efficiency