Personalens kapacitet
0

Minskning av personalens kapacitet på bullriga kontor.*

Produktivitetförluster
0

En minskad produktivitet kan registreras i öppna kontorslandskap.*

Källor
Förbättrat fokus
0

bättre fokus i en miljö med förbättrad akustik.**

Fallstudier